ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอความกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องเกี่ยวกับการบริการของเรา thpornclips.com ซึ่งอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณดังนี้

เมื่อใดก็ตาที่คุณได้ทำการสมัครเข้ามาเพื่อใช้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก เรียกดูเว็บไซต์ นั่นหมายความว่าคุณได้รับรู้และยอมรับเรียบร้อยแล้วว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามด้านล่างนี้ และพร้อมที่จะผูกพัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามด้านล่างนี้ คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทาง และคำว่า “เรา”, “ของเรา”, “บริษัท” จะหมายถึงเว็บไซต์ thpornclips.com ซึ่งข้อกำหนดต่างเหล่านี้จะใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ thpornclips.com รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดเมนย่อย เวอร์ชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดย “บริษัท”

“เรา” มีสิทธิ์ในการเพิ่ม/ลบข้อความใดๆ มีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ “ผู้ใช้งาน” จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมดก็เพื่อให้แน่ใจว่าการรับรู้และยอมรับของ “ผู้ใช้งาน” สอดคล้องกับเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด

อายุผู้ใช้งาน:

ผู้ใช้งานของเว็บไซต์ thpornclips.com จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถเข้าชมเนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์ thpornclips.com ได้

การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา:

เว็บไซต์ thpornclips.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือยุติการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ภายในเว็บไซต์ก็ได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงและทำการแก้ไขเนื้อหาเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า หลังจากนั้นในภายหลังจะชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียว

การเข้าถึงเนื้อหา:

(i) “บริษัท” ให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์ โดยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ: ก) มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและให้ข้อมูลภายในเท่านั้น ข) ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนหรือดัดแปลงเนื้อหาใดๆ ภายในเว็บไซต์ (ii) การออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่อนุญาตให้กระทำการคัดลอกเว็บไซต์ในที่นี้

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า:

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาภายในเว็บไซต์ ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิก ซึ่งมีเนื้อหาสื่อถึงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ ถือเป็นทรัพย์สินของ thpornclips.com บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และภาคีของ thpornclips.com และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ไม่ใช่ของทางบริษัท:

เมื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ thpornclips.com คุณจะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัท เนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่างๆ โดยเป็นการรวบรวมเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ดังนั้นเราจึงจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มีการล่วงละเมิด น่ารังเกียจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดและ/หรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว